ej kategoriserat

Hur använder du metaforer?

Metaforer och liknelser är viktiga i språket och används hela tiden. I många fall är de så väl integrerade i språket att de används utan att man förstår den urprungliga betydelsen. Steven Pinker skriver i The Metaphor Metaphor i boken Stuff of Thought att språket skapas och utvecklas genom metaforen. Nya företeelser och ord kan bara beskrivas och förklaras genom att likna dem vid andra företeelser som vi redan känner till. Det är även så en ordbok fungerar, ett uppslagsord beskrivs med hjälp av andra ord som läsaren förhoppningsvis redan har en förståelse för.

I data- och IT-världen finns det många ord och begrepp som från början användes som metaforer men som nu blivit vedertagna och fått egna innebörder. Program, arkitekt, mapp, fönster och nät är ord som alla fanns tidigare men där den ursprungliga betydelsen sällan ens reflekteras över.

Som specialist på ett område är det viktigt att man kan förklara koncept och idéer så att andra lätt förstår vad det handlar om, det är då vi tar fram metaforerna. Ju mer exakt metafor vi hittar desto enklare blir det att förklara konceptet på ett bra sätt. Att använda metaforer är nödvändigt, men det kommer inte bara med fördelar. Det kommer alltid att finnas skillnader mellan den nya företeelsen som ska beskrivas och den företeelse från vilken man lånar orden. Dessa skillnader kan ställa till problem eftersom personen som får förklaringen inte vet vilka delar av metaforen som passar på den nya företeelsen och vilka delar som inte gör det. Här kommer ett par exempel som kan uppfattas som fåniga men som ändå fångar poängen.

”Det är viktigt att vi bygger en stabil grund” är ett uttryck som kan användas för att förklara varför kravställningsprocessen och projektplaneringsarbetet är viktiga. Men om personen som hör påståendet undrar vilket murbruk vi ska använda, eller var tegelstenarna ska läggas har fel del av metaforen kommit fram. Om en person undrar om det är salt eller sött vatten när man pratar om vattenfallsmodellen blir det också svårt att fortsätta förklaringen.

Jag tror inte att att förslaget om porto på E-post hade dykt upp om inte just brevmetaforen hade använts och inte heller kravet på myndighetsregistrering av E-post. Valet av ord och beskrivningar påverkar hur folk uppfattar koncept och kan både hjälpa och stjälpa. Bara för att du tycker att det är självklart vilka delar av en metafor som är relevanta betyder inte det att mottagaren finner det lika självklart.

Metaforer och liknelser är viktiga i språket och används hela tiden. I många fall är de så väl integrerade i språket att de används utan att man förstår den urprungliga betydelsen. Steven Pinker skriver i The Metaphor Metaphor i boken Stuff of Thought att språket skapas och utvecklas genom metaforen. Nya företeelser och ord kan bara beskrivas och förklaras genom att likna dem vid andra företeelser som vi redan känner till. Det är även så en ordbok fungerar, ett uppslagsord beskrivs med hjälp av andra ord som läsaren förhoppningsvis redan har en förståelse för.

I data- och IT-världen finns det många ord och begrepp som från början användes som metaforer men som nu blivit vedertagna och fått egna innebörder. Program, arkitekt, mapp, fönster och nät är ord som alla fanns tidigare men där den ursprungliga betydelsen sällan ens reflekteras över.

Som specialist på ett område är det viktigt att man kan förklara koncept och idéer så att andra lätt förstår vad det handlar om, det är då vi tar fram metaforerna. Ju mer exakt metafor vi hittar desto enklare blir det att förklara konceptet på ett bra sätt. Att använda metaforer är nödvändigt, men det kommer inte bara med fördelar. Det kommer alltid att finnas skillnader mellan den nya företeelsen som ska beskrivas och den företeelse från vilken man lånar orden. Dessa skillnader kan ställa till problem eftersom personen som får förklaringen inte vet vilka delar av metaforen som passar på den nya företeelsen och vilka delar som inte gör det. Här kommer ett par exempel som kan uppfattas som fåniga men som ändå fångar poängen.

”Det är viktigt att vi bygger en stabil grund” är ett uttryck som kan användas för att förklara varför kravställningsprocessen och projektplaneringsarbetet är viktiga. Men om personen som hör påståendet undrar vilket murbruk vi ska använda, eller var tegelstenarna ska läggas har fel del av metaforen kommit fram. Om en person undrar om det är salt eller sött vatten när man pratar om vattenfallsmodellen blir det också svårt att fortsätta förklaringen.

Jag tror inte att att förslaget om porto på E-post hade dykt upp om inte just brevmetaforen hade använts och inte heller kravet på myndighetsregistrering av E-post. Valet av ord och beskrivningar påverkar hur folk uppfattar koncept och kan både hjälpa och stjälpa. Bara för att du tycker att det är självklart vilka delar av en metafor som är relevanta betyder inte det att mottagaren finner det lika självklart.

Dela inlägget