Kultur

Mer kunskap åt folket!

Stretch har sedan länge på olika sätt försökt att vara delaktig och arbeta för att motverka fördomar och okunskap gällande personer med funktionsnedsättning i arbetslivet. Till vår hjälp har vi haft organisationen Misa.

Misa står för Metodutveckling, Individuellt stöd, Samhällsdeltagande och Arbetsdeltagande. Organisationen erbjuder arbetsinriktad verksamhet för människor med arbetshinder. Grundidén är att alla människor kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd. Verksamheten bygger på att personens egna idéer, intressen och resurser tas tillvara.

Misa anordnade konferensen ”Mångfald och Företagande” tillsammans med Riksförbundet Attention och Myrorna i år. Målet är att är att bryta fördomar och måhända få en  anställning att uppstå där på golvet.

Sedan starten 2010 är konferensen en årlig händelse som är välbesökt och uppskattad. Årets konferens bestod av 43 utställare varav 12 sponsorer samt ett fullspeckat talarprogram med eldsjälen Alexandra Pascalidou som moderator.

Här var givetvis Stretch med! Vi pratade om utmaningarna man möter i arbetslivet när man har en funktionsnedsättning. Vi pratade även om de utmaningar en arbetsgivare står inför när man ska anställa en person som har behov av annan vägledning än den vi är vana vid. OCH det viktigaste av allt, alla fördommar vi måste få bukt med. Hur okunskap faktiskt stoppar fler företag att göra samma sak som Stretch Stockholm har gjort. Vi måste våga prata om de föreställningar vi har om funktionsnedsättningar som finns i vår närhet, oftast mycket närmre än vad vi tror. Mer kunskap åt folket!

Sanna_redigerad

Läs mer:

Misa

Konferensen Mångfald & Företagnade

Dela inlägget