Affärssystem, Agresso

Ny spelplan inom Agresso – bra för vem?

Branschen för konsulttjänster inom Agresso är het (ja, jag vet att det inte heter Agresso längre, utan Unit4 Business World, men i folkmun duger fortfarande Agresso fint). Bara i förra veckan sågs två artiklar i ämnet. Dels konstaterade Jonas Andersson, VD för HerbertNathan & Co, på sin blogg just att Agresso har blivit hett, dels beskrevs förändringar i marknaden i artikeln ”Unit4 kovänder i partnerfrågan” på EkonomiITs hemsida.

Och vi som är i branschen nickar igenkännande… Men alla är inte i branschen så först och främst en kort summering av vad som sker.

Agresso såldes för några år sedan till Holländska Unit4, som i sin tur ägs av amerikanska riskkapitalbolag. Med detta har strategin förändrats till att tydligt fokusera på tillväxt genom globalisering. I kölvattnet därav öppnar Unit4 upp för partnerskap, både gällande licensförsäljning men kanske än mer intressant inom konsulttjänster. Det har inneburit en omstrukturering på den svenska konsultmarknaden.

Jag ska på en gång säga att Stretch är ett av konsultföretagen på Agressomarknaden. Som bolag firar vi snart 15 år, men vårt fokus kring Agresso är relativt nytt. Som leverantör av konsulttjänster inom Agresso ser vi naturligtvis positivt på utvecklingen då den utgör en fin tillväxtmöjlighet för oss.

Så är också tillväxt en av grunderna till varför Unit4 ändrar strategi. Sami Aaraj, partneransvarig i Sverige hos Unit4, säger tex på EkonomiITs hemsida att målet är dubblad omsättning.

Så branschens alla parter tycks tjäna på det som nu sker. Men en viktigare fråga kanske ändå är – tjänar kunden något på det, eller är det kunden som till sist får betala för branschens tillväxt?

Jag har den senaste tiden talat med en rad kunder som alla vittnat om turbulensen. Gemensamt har också varit en osäkerhet kring framför allt Unit4s nya, globala, strategi, med supportcenter i Polen och central konsultorganisation i Portugal. Kunderna har inte varit odelat positiva. Måhända är det just en initial osäkerhet, måhända ser de svårigheter i att få stöd i hur utvecklingen av deras verksamhet kan stödjas av systemet.

Och innebär inte fler aktörer en större otydlighet om vem som gör vad? Hur ska kunden ha koll på det? Kanske rent av flera leverantörer i samma projekt, med fördyrad administration. Låter inte som något bra scenario för kunden. Men stämmer det?

Nja. Kanske till visst del, men det finns klara fördelar som väger upp. Min syn är att det som nu sker är positivt. Nog för att det kan verka rörigt under en övergång, men snart kommer kunderna att tjäna på det. Den främsta orsaken till det är att marknadens aktörer håller på att dela upp sig efter vad de är bäst på. Unit4 är bäst på att utveckla och sälja ett system, konsultföretag är bäst på konsulting (och inte att sälja licenser), en användarförening är bäst på att driva användarnas frågor och kunderna… ja de är bäst på att beskriva sina behov!

Vi har alltså en uppsättning aktörer som tillsammans utgör något man kan kalla ett slags ekosystem, centrerade runt kunden. I ekosystemet gör alltså var part de den är bäst på och när balans nåtts i systemet är det klart kraftfullare än innan. Egentligen ganska självklart när röken lagt sig.

Men vi har en bit dit och de närmaste åren kommer förmodligen att bjuda utveckling i alla möjliga riktningar. Men kundernas önskan och behov är tydligt och min tro är att det utgör den största kraften. Låt oss sluta upp bakom den! Därför ser Stretch till samarbete och kunskapsspridning mellan ekosystemets aktörer för att nå största möjliga styrka. Ty hör och häpna – det tjänar kunden på!

Dela inlägget