Case

PostNord – Projekt Säkra Ombudsnätet – Projekt: Rädda julhandeln

Ombudsnätet är PostNords kontaktytor där möte med kund, transaktioner och leveranser sker dagligen.

Året runt, dygnet runt görs närmare 40 miljoner posttransaktioner årligen bara i Sverige. I detta nätverk av serviceställen, främst inom svensk dagligvaruhandel, har nya krav på kraftfulla och snabba åtgärder ställts för att bemöta slutkundernas nya beteenden, framförallt inom näthandeln. En e-handelsdriven volymökning med 32% på årsbasis, med en volymtopp inför julen 2013 och nya kunder från Företagscenter krävde förbättrade processer, systemstöd och ny flexibel hårdvara.

Stretch var ansvarig för att projektleda och driva hela IT-leveransen med fokus på att rädda julhandeln 2013. I uppdraget ingick att ta fram en vision, detaljera och analysera kraven, därefter ta fram en lämplig IT-lösning. Valet föll på en handdator, som skulle erbjuda ombuden en flexibel och skalbar lösning.

I uppdraget ingick även att upphandla lämpliga leverantörer för mobilutveckling, kommunikationslösning, back-end systemutveckling, hårdvara, support och förvaltning, samt att koordinera dessa parter genom hela projektet. Den nya lösningen gjorde att kötiderna hos ombuden kortades och PostNord fick därmed också nöjdare kunder. Den smidigare pakethanteringen trots volymökningen räddade kundernas jul och bäddade för bra förutsättningar inför morgondagens nya utmaningar.

[HS-Sma-steg-till-affarsvarde]

 

Om PostNord:

PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Koncernen hade 2013 en omsättning på cirka 40 miljarder SEK och 39 000 medarbetare. PostNord möter sina kunder under varumärkena Posten, Post Danmark, PostNord Logistics och Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna.

Tack vare en proaktiv och driven projektledare för IT-leveransen, som skapat ett bra samarbete mellan flera underkonsulter och PostNords projektdeltagare, lyckades projektet trots en tuff deadline leverera i tid, med utökat scope och under budget. Vi är mycket nöjda med samarbetet med Stretch och att vi tillsammans levererat ett mycket lyckat projekt!

– Eric Fagerström, Meddelande Retail

Dela inlägget