Affärssystem, SAP

S/4HANA – cloud eller on-premise?

Med SAP’s nya S/4HANA finns det ett nytt tankesätt hos SAP med ”Cloud first” och i och med S/4HANA finns det 2 parallella versioner av S/4HANA. En version som ligger i molnet (cloud) och en version som installeras av kund på en server (on-premise).  Det är viktigt att skilja på dessa varianter av S/4HANA för de kommer ännu med olika funktionalitet och möjligheter. Syftet med den här bloggposten är att förklara de olika alternativen som finns idag samt ge en förståelse för vad de olika alternativen kommer med för fördelar och nackdelar. Vi börjar med en översikt av vilka de olika alternativen är som erbjuds för att använda S/4HANA:

Om vi börjar med SAP’s klassiska leveransform, ”on-premise”, så är detta precis som innan en SAP version som installeras på servrar som kunden själv äger eller har en driftleverantör för. Det innebär en direkt licenskostnad och sedan en årlig supportkostnad för att använda systemet. Ni ansvarar själva för installationen, implementationen, driften, support samt att göra regelbundna uppdateringar.

I andra änden har vi Public cloud, som är S/4HANA ”på burk”. En riktigt standardiserad lösning, där ni köper en fullständig tjänst från SAP. SAP levererar lösningen med kompletta och standardiserade affärsprocesser och uppgraderar lösningen med ny funktionalitet efter ett regelbundet schema. Public cloud kräver minimal insats för att komma igång, i princip endast den masterdata som är relevant för ert företag och aktivering av relevanta standardiserade affärsprocesser. Allt körs via SAP Fiori och ni har endast en produktionsmiljö. För det betalar ni ett löpande abonnemang baserat på användning.

Det var de lätta varianterna, till detta finns även Private cloud och Managed Cloud. Private cloud är ett S/4HANA system levererat på samma sätt som Public cloud men där ni får större möjligheter att påverka affärsprocesserna och funktionaliteten. Det kommer att krävas en implementation med hjälp av konsulter certifierade för S/4HANA. Detta är förberett med förkonfigurerade paket för de flesta affärsprocesserna, där dessa kan aktiveras utifrån era behov. I princip en lika omfattande lösning som en ”on-premise” installation, men det finns begränsningar i vilka typer av kundanpassningar som är tillåtna. För private cloud är det ett löpande abonnemang som betalas och i det abonnemangspriset inkluderas licens & SAP support, drift samt några områden av applikationssupporten (AM – application management). Detta hanteras av SAP själva och det finns en möjlighet att uppgradera AM tjänsten hos SAP eller köpa den av ett annat företag. I och med att det finns större möjligheter att påverka processer och scenarios i S/4HANA, så blir då nackdelen att uppgraderingar av S/4HANA inte kan rullas ut med automatik utan görs i samarbete med er som kund. För att få tillgång till ny funktionalitet från SAP behöver funktionaliteten aktiveras och testas.

Managed cloud är istället en lösning som ligger mellan on-premise och private cloud, samt kan vara mer lik den ena eller den andra. För licensdelen så kan denna antingen utgöras av en klassisk licens- och årlig supportkostnad eller ett löpande abonnemang, men abonnemanget inkluderar inte alla delar som det gör i private cloud. Enklaste sättet att beskriva detta är att det är som att köra en on-premise installation hos Amazon, Google eller Microsoft, fast denna är i SAP’s egna molntjänst HANA Enterprise Cloud (HEC), vilket är samma tjänst som för public och private cloud. Ni får flexibilitet i att definiera serverbehov och kan här välja till tjänster för tex. applikationssupport från SAP.

 

Skillnad mellan S/4HANA cloud och on-premise

Det vi var inne på tidigare är att det finns 2 olika huvudtyper av S/4HANA som sedan kan ”levereras” på olika sätt till kunderna. Dessa två lösningar har i sin tur olika utvecklingscykler även om de hålls nära varandra funktionalitetsmässigt. För S/4HANA Cloud är det regelbundna releaser av funktionalitet och enligt principen ”Cloud first” kommer ny funktionalitet först att lanseras för S/4HANA cloud och längre fram för on-premise. I public cloud blir de installerade och aktiverade direkt, medan de i private cloud ligger tillgängliga för aktivering och ni som kund kommer överens med SAP om när dessa ska uppgradera er S/4HANA miljö.

För de som har valt en on-premise version av S/4HANA levereras detta liknande det befintliga scenariot for SAP ECC, med en huvudrelease och sedan några regelbundna och mindre uppdateringar. För S/4HANA kallas dessa FPS (Feature Package Stacks) och de levereras innan nästa större version av S/4HANA lanseras, därefter benämns de som tidigare SPS (Support Package Stack). Det är viktigt för er som kund att planera regelbundna uppgraderingar för att implementera de buggfixar och säkerhetsfixar som SAP levererar.

SAP erbjuder numera fler möjligheter att möta er strategi inom IT-området med S/4HANA än de tidigare gjort. Vill ni ha en smidig molnlösning och kan anpassa er mer eller mindre till en standardfunktionalitet eller vill ni fortsätta med en liknande lösning som idag?

Det som är speciellt för S/4HANA gentemot tidigare ECC är förändringen till att SAP nu kan möta kunderna med olika lösningar baserat på deras behov. Här är det viktigt att tänka igenom alternativen och er framtida strategi samt vart ert företag har sina konkurrensfördelar och skapar värde för sina kunder. Den standardisering av centrala processer som SAP nu ännu starkare förespråkar kan spara stora summor för IT-lösningen. Det ger er möjlighet att satsa på nya områden där ni skapar bättre och effektivare produkter och tjänster för era kunder. Om det sedan ger möjlighet att börja investera i nya IT-områden som IoT (Internet of Things) eller satsningar på försäljningstillväxt är något som ni bestämmer utifrån organisationens övergripande mål och vision.

Vi på Stretch hjälper idag våra kunder att hitta rätt väg framåt med deras satsningar inom SAP för att skapa en bättre framtid. Har du frågor om S/4HANA och behöver hjälp att förstå vad det kan innebära för er?

[HS-SAP-HANA-SE]

Dela inlägget