ej kategoriserat

SAP skapar förväntningar på B2B

När SAP släppte nyheten förra året att en Business to business samt en Secure connectivity addon i egen regi var på väg så vädrades det morgonluft i SAP Process integration (SAP PI) och EDI lägren. Både partners och kunder verkar ha mottagit nyheten positivt. EDI har annars varit något av en akilleshäl för SAP då tredjepartsprodukter inte har uppnått förväntningar eller supportats för dåligt. En del kunder valde helt enkelt att lägga ut EDI trafiken på Service providers pga att prislappen var för hög att installera och köra inhouse.
Med SAPs B2B adapter skapas nu förväntningar att fler kunder kan installera och drifta EDI trafiken själva och samtidigt knoppa av beroendet till ytterligare en leverantör. Att ha två support organisationer att förhålla sig till då något går fel är inget önskescenario för en förvaltningsorganisation.
Återstår att se exakt hur väl dessa förväntningar infrias. Undertecknad hoppas få en del svar på SAP Teched i Oktober. Förhoppningsvis finns det också en första inblick att tillgå från kunder hur väl produkten står sig i skarpt läge.

Dela inlägget