ej kategoriserat

Ska allt ut i molnet?

Med den uppsjön av molnleverantörer som finns på marknaden idag kan man hitta det mesta man kan tänkas vilja ha; CRM, BI/DW, inköp, ekonomi, dokumenthantering, marknadsföring, säkerhet, test, integrationsplattformar, databaser, nätverk, storage, projektverktyg, övervakning…the list goes on. Rent teoretiskt då skulle man kunna lägga ut det mesta av företagets verksamhet i molnet. Det finns faktiskt företag som gör det även om de vanligtvis är företag av den yngre, mindre och flexiblare sorten, och som då lägger krutet på sälj, kundkontakt, produkt- och erbjudandeutveckling. Större företag är generellt sett lite försiktigare men de har också byggt upp ett helt informationshav att ta till vara på.

Hur bestämmer man sig då vad som bäst lämpar sig att lägga ut i molnet? Det är helt olika från företag till företag. En generell regel är att ha kvar det som är core business inhouse, resten kan man krasst se över. Detta bör också återspeglas i företagets vision och strategier, både verksamhetsmässigt och it-mässigt. Enterprise arkitetkuren är baserad på just dessa och är vägledande när det gäller att välja vad som ska läggas ut i molnet och hur sådana beslut påverkar andra delar inom verksamheten.

Risken dock med att lägga ut verksamhetsfunktioner i molnet är att man förlorar viss kompetens inom det området. Därför är det av ytterst vikt att företagets ledning fattar aktiva beslut om vad som är core business och inte (och inte bara gör det av kostnadsskäll!). Att bygga upp en bra beställarorganisation är ett bra sätt att säkra nödvändig kompetens som flyttas ut men erfarenhet visar att den urholkas successivt med åren. En genomtänkt organisationsdesign på kompetensnivå som också underhålls är därför viktigt.

En genomtänkt informations- och integrationsarkitektur är också ett viktigt resultat av Enterprise arkitektur. Många företag väljer att ha en lokal kopia av master data för att inte sätta sig alltför mycket i händerna på en leverantör. En annan variant är att inte lägga ut själva utvecklingen eller förvaltningen i molnet av valda funktioner, som tex BI/DW, utan bara driften och på så sätt behålla mer kontroll.

Är molnet 100 % pålitlig? Självfallet inte. Det finns oförutsedda händelser som kan inträffa och störa eller slår ut en molntjänst. Leverantörer kan garantera 99,999% tillgänglighet men det kan faktiskt hända att det inträffar en naturkatastrof någonstans som påverkar. Var finns datahallen? Har den en tvillingsite? Hur ser området ut politiskt och geologiskt? Hur skyddad är datahallen/arna? Vem utöver molnleverantören vet var de är lokaliserade? Företaget måste göra en riskanalys och ha tillräckligt insikt i verksamheten för att veta vad det blir för konsekvenser om något oförutsatt inträffar. Dels måste lagring och säkerhetsrutiner ses över men även integrationer, processer och nyckelkompetens.

Till sin fördel har molntjänster att de är specialiserade, flexibla och för det mesta inte kräver några större initiala investeringar á la CAPEX, utan tas som en OPEX-kostnad istället. För att räkna hem investeringen krävs en tydlig planering och syfte med investeringen. Tar man in en molnösning för att fasa ut ett äldre system bör även utfasningen ha planerats och vara realistisk, eventuellt nya roller beskrivna, processer uppdaterade, gränssnitt öppnas/stängas etc. Den holistiska helhetssynen tillhandahåller en väl utvecklad och underhållen Enterprise arkitektur.

Det är den del att tänka på men har man väl fått dessa pusselbitar på plats så finns fina förutsättningar för att ge sig ut i molnet och köpa färdigpaketerade tjänster istället!

Dela inlägget