ej kategoriserat

Stretch är Microsoft Silver Partner

Affärsprocesserna hos våra kunder idag stöds ofta av flera olika system. Idag finns troligen inget affärssystem som täcker ett bolags hela affärsbehov. Delar av affärsprocesserna hanteras i SAP och andra delar på en eller flera andra plattformar och i molnet. För att få ut maximalt värde ur dessa processer ser Stretch ett stort behov av lösningar som hjälper kunden att arbeta snabbt och effektivt.

Vi tycker det är dags att affärsprocesserna följer den utveckling som skett de senaste åren inom internet och mobilitet. Numera är det inget konstigt att ha tillgång till samma information och funktionalitet på flera olika sätt, oavsett var jag befinner mig eller vilka hjälpmedel jag har tillgängliga för tillfället.

Microsoft är en av de starkaste leverantörerna när det gäller att göra information och funktionalitet tillgänglig. Information, oavsett om den ligger i SAP eller i ett annat system, kan numera med relativt enkla medel flätas samman med annan information, göras lättillgänglig för användaren och på så sätt skapa mervärde genom förenkling och bättre beslutsstöd.

Stretch har nu blivit Microsoft Silver Partner inom Portals & Collaborationoch gått med i programmet Microsoft Cloud Essentials för att spegla var vi tror våra kunder är på väg. Vi kan med Duet Enterprise, Microsoft Office och SharePoint binda ihop processer som till stor del sker i SAP och knyta dem till användarna – på deras villkor. Vi kan också skapa stor flexibilitet och lägre kostnader med hjälp av Microsofts produkter i molnet, som exempelvis Office 365 och Azure.

Vi tror att det är en liten revolution på gång – och den vill vi leda!

Dela inlägget