ej kategoriserat

Stretch Public bidrar till utveckling av controllerprocesser inom offentlig sektor

Stretch har fått uppdraget att bemanna en linjeroll som innebär ansvar för den finansiella delen av controllerfunktionen inom en statlig myndighets IT-avdelning. Funktionsansvaret innebär kontakter med ekonomiansvariga inom myndigheten i stort och inom IT-avdelningen. Det pågår ett arbete som innebär en förändring av controllerfunktionen och Stretch ska även bistå myndigheten i planeringen av den framtida funktionen. Det övergripande målet med uppdraget är att säkra att controllerfunktionens löpande leveranser sker enligt plan, med hög kvalitet och effektivitet. Controllerfunktionens löpande leveranser omfattar bland annat analys av utfall, prognos samt budget för IT-avdelningen. Förutom linjerollen som ansvarig för funktionen kommer Stretch även att bemanna en ordinarie roll som controller inom gruppen.
I januari 2012 startades ett nytt bolag inom Stretchfamiljen – Stretch Public. Bolaget är 100% fokuserat på att skapa lösningar som ökar verksamhetsnyttan inom den offentliga sektorn. Att stödja en statlig myndighet med ett uppdrag som syftar till högre kvalité och effektivitet ligger helt i linje med vår vision. Det är oerhört stimulerande att få kombinera vår kompetens inom offentlig sektor med vår erfarenhet inom det privata och på så sätt bidra till en modern och produktiv statsapparat. I slutändan vinner vi alla på högre effektivitet inom offentlig sektor. Vår devis är verkliga lösningar för verkliga behov!

Dela inlägget