ej kategoriserat

Stretch Public levererar modell för bättre uppföljning

Under våren 2012 levererade Stretch Public en modell för uppföljning av forskningsmedel till ett universitet vid ett av Sveriges lärosäten. Inom ramen för uppdraget ingick konstruktion av själva modellen samt att se över och analysera uppföljningsbehovet. Leveransen innehöll dessutom en manual för underhåll av modellen samt rapportmallar för framtida bruk. Modellen kommer att leda till att universitetet på ett enkelt sätt får en tydlig och samlad bild över tilldelade forskningsmedel, något som efterfrågats länge.

I januari 2012 startades ett nytt bolag inom Stretchfamiljen – Stretch Public. Vi är 100% fokuserade på att skapa lösningar som ökar verksamhetsnyttan inom den offentliga sektorn. Att stödja ett universitet med ett uppdrag som syftar till bättre uppföljningsmöjligheter och därmed högre kvalité ligger helt i linje med vår vision och vår devis om verkliga lösningar för verkliga behov. Det är oerhört stimulerande att få kombinera vår kompetens inom offentlig sektor med vår erfarenhet inom det privata och på så sätt bidra till en enhetlig och effektiv statsapparat. I slutändan vinner vi alla på bättre uppföljning och högre effektivitet inom offentlig sektor.

Dela inlägget