Affärssystem, SAP

Vad är SAP HANA?

SAP HANA marknadsförs som något revolutionerande som kommer att förändra företag och skapa en ny era av innovationskraft i de företag som implementerar HANA. Den här bloggserien kommer att på ett enkelt sätt förklara vad SAP HANA är, hur det fungerar, vilken funktionalitet som finns och hur framtiden ser ut.

Genomgången kommer att delas upp över 4 bloggposter, där varje område får en egen genomgång.

  1. Vad är SAP HANA? (detta blogginlägg)
  2. Hur får man värde av SAP HANA? (kommande)
  3. Hur ser framtiden ut för SAP HANA? (kommande)
  4. Vilket affärsvärde kan det skapa för er? (kommande)

Vad är SAP HANA?

För att kunna bedöma hur HANA ska kunna förändra affärssystem och skapa nya förutsättningar behöver vi börja med att lyfta på locket och förstå vad det är och hur det är annorlunda mot tidigare lösningar. En annan fråga är varför detta händer, vad är det som gör det möjligt nu?

En kort djupdykning i tekniken kommer göras i det här avsnittet för att förklara koncepten ”In Memory Computing and Real Time Analytics”. SAP använder ofta dessa i sin presentation av HANA. En uppdelning görs för områdena hårdvara respektive mjukvara, vilket gör det lättare att förstå den tekniska grunden för HANA och hur de samverkar för att skapa något nytt.

Grundläggande

HANA är i sin enklaste form en databas, precis på samma sätt som de som SAP alltid har använts på.

En databas definierat enligt Wikipedia:

En databas är en samling information som är organiserad på ett sådant sätt att det är lätt att söka efter och hämta enskilda bitar information, samt ofta även att ändra informationen. 

Den största skillnaden mot klassiska databaser är att HANA körs ”in-memory” dvs. att all data i databasen ligger i serverns RAM-minne till skillnad från databaser där data primärt ligger på hårddiskar. På en bärbar arbetsdator finns det vanligen 8GB RAM, på en HANA server så är det betydligt mer, det varierar beroende på tillämpning men certifierade leverantörer erbjuder kapacitet upp till 20TB RAM för SAP HANA (Certified and Supported SAP HANA® Hardware, https://www.sap.com/dmc/exp/2014-09-02-hana-hardware/enEN/index.html). Detta görs för att kunna rymma hela företagets BI- eller affärssystemsdatabas i RAM-minnet samt utrymme för att arbeta med data via beräkningar och analyser direkt på servern. I HANA ligger data både i RAM samt på hårddisk. Skillnaden är att all data laddas in i RAM men alla förändringar speglas ned till hårddiskar som lagrar data ifall systemet tex. skulle gå ned. Poängen med att ha data i RAM är att det blir mycket snabbare att arbeta med data i databasen eftersom tiden det tar att tex hämta data är mycket kortare än att hämta samma data på en hårddisk.

För att flytta fokus till HANA och hur det skiljer sig från klassiska databaser som affärssystem körs på behöver vi även förstå olika typer av databaser. SAP HANA är en kolumndatabas, det vanliga för affärssystem är att dessa körs på raddatabaser och att BW/BI lösningar körs på kolumndatabaser. Anledningen till detta har varit för att raddatabaser är effektivast på att skapa och ändra data medan kolumndatabaser är effektiva för hämtning och aggregering av data. Se bilder för ett förenklat exempel på hur dessa databastyper ser ut med samma data.

Som man kan se på innehållet i de två bilderna så innehåller varje rad i en raddatabas all data som tillhör raden, medan i en kolumndatabas finns bara de unika värdena i varje kolumn, det som inte syns i är att värdena i kolumndatabasen har ”pekare” för att veta vilka värden som hör ihop.

När man letar data i en raddatabas så kan man förenklat säga att hela raderna används. Letar man efter vilka som bor på ”Lilla gränd 3” så kommer varje rad att läsas i sekvens för att hitta de rader som motsvarar sökningen, däremot i kolumndatabasen så letas det specifika värdet upp i rätt kolumnen och därifrån hämtas sedan tillhörande information.

När nya data ska skapas i en raddatabas läggs bara den nya raden till. I kolumndatabasen måste istället alla värden kontrolleras mot befintliga värden för att se om de redan finns i kolumnen och därmed ska användas eller om de ska skapas, vilket gör att det inte blir lika effektivt.

Vid ändring av data finns det olika fördelar för de olika databaserna. Raddatabasen har en fördel när specifika rader ska ändras, medan kolumndatabasen har fördelar när ett specifikt kolumnvärde ska bytas för alla.

Nu kan vi lite mer om de grundläggande förändringarna, vad gör detta revolutionerande? SAP har helt enkelt gjort det effektivare att använda en kolumndatabas som databas för ett affärssystem. Tittar vi på de vanligaste arbetsmomenten i ett affärssystem så är det att skapa och ändra data, här är historisk sett inte en kolumndatabas det bästa valet. Det som händer när kolumndatabasen körs i ”in-memory” är att denna nackdel minskas. Vi får därmed fördelen av kolumndatabasen för att hämta och analysera data, med en bibehållen miniminivå för att skriva och ändra data.

Varför är detta något ”nytt”? Det är för att hårdvaran har kommit till den utvecklingspunkten att det är möjligt och tillräckligt prisvärt att bygga servrar anpassade för affärssystem med ”in-memory” databaser som HANA.

För att återknyta till koncepten om ”In-memory computing” och ”Real Time Analytics” i början. SAP har alltid varit och är ett realtidssystem, dvs. lägger du in en ny faktura så syns det bland annat direkt i bokföringen utan att en bakgrundskörning måste göras. När SAP nu säger ”Real time analytics” så menar de att i och med databasbytet till en kolumndatabas samt funktionalitet som kommer med HANA är det möjligt att även utföra analyser direkt på affärssystemsdata i realtid. Detta gör att man även med integrerade BI-lösningar kan få realtidstillgång till transaktioner i affärssystemet. Tidigare har det alltid varit en fördröjning innan aktuella data laddats över till ett BI-system, tex. varje natt eller timme.

SAP har levererat något som när det kom ut på marknaden var nytt och delvis revolutionerande men också ett första steg till att växa sitt ekosystem inom IT-lösningar. Följande bloggavsnitt om SAP HANA kommer att ta upp områden som hur potentialen utnyttjas maximalt i investeringen, hur framtiden ser ut samt hur kan nytt affärsvärde skapas hos er.

 

[HS-SAP-HANA-SE]

Dela inlägget