Kultur, Karriär

Välkommen till Stretch – här säger vi det och menar det, på riktigt!

Det var min känsla när jag skrev på kontraktet, det var också min känsla första och andra dagen på jobbet och såhär på den tredje dagen kan jag lägga fast det som en sanning. Jag ÄR välkommen till Stretch och jag välkomnar Stretch lika mycket till mig.

Min första utmaning handlar om att ställa om från att verka i en icke vinstdrivande verksamhet till en, i allra högsta grad, vinstdrivande verksamhet. Min världsbild förändrades ju helt nyligen när jag släppte regleringsbrevet och tog klivet över från offentlig sektor till privat.

Jag har dock en stark misstanke om att jag inte kommer att uppleva skillnaden mellan sektorerna som särskilt stor i alla delar – jag kommer fortfarande att jobba med att skapa värde för verksamheter, tillsammans med människor och jag kommer fortsätta att utveckla och utvecklas som förändringsledare  och verksamhetsarkitekt (planen just nu ).

Min andra dag på jobbet fick jag förmånen att lyssna på Janne, Malin och Susanne som generöst och målande delade sina egna och Stretchs historier. Bilden av Stretch kompletterades med information om mission och vision, affärsmodell, strategier och tankar om framtiden. Under dagen landade jag allt mjukare i värdeorden Resultat, Nyfikenhet och Omtanke – en bra mix tänker jag och utgångspunkt för mig som ny i konsultrollen.

Idag, min tredje dag på jobbet får jag ytterligare ett verktyg för att kunna starta min gärning för framtida kunder: nyckeln till kontoret, ett praktiskt verktyg som ger mig tillgång till det som är Stretch – oändligt mycket kunskap, erfarenhet, ambition och god vilja. Jag tänker att nu kan jag börja min resa tillsammans med Stretch och ta dom första av alla Små Steg till Affärsvärde.

[HS-10-heta-tips-lyckas-konsult]

Dela inlägget