Kultur, Affärssystem, Agresso

Vet du varför du gör som du gör?

Ett tydligt minne från när jag läste sociologisk näringslära vid Uppsala universitet var ett exempel från en forskningsstudie där man tittade på varför studenter åt som de gjorde. Forskaren hade bland annat intervjuat en student som berättade att hon brukade laga stek. Studenten berättade att hon alltid började med att skära av kanterna på steken innan hon satte in den i ugnen. Efter ett tag kom det fram att orsaken till att hon alltid skar av kanterna var ett hennes mamma alltid gjorde det.  Fallet med steken är ett exempel på att vi utför handlingar på ett visst sätt för att vi har sett andra göra det. De handlingar vi inte stannar upp och reflekterar kring blir till slut ett inlärt beteende och en vana.

Vi ser i våra konsultuppdrag paralleller till ekonomiprocesser och arbete i affärssystem oavsett om det är Business world (Agresso) eller något annat.  Ju högre komplexitet som t ex i statlig redovisning, desto mer att stämma av och följa upp. Hur många rapporter och avstämningar finns det ett tydligt definierat behov av? Hur många avstämningar sker för att man alltid brukar göra så och för att det har blivit en vana. Hur ofta har man klart för sig vad syftet med uppföljningen är? I takt med ökad automatisering och förenkling är det viktigt att se över vilka rapporter, avstämningar etc som kan tas bort helt och vilka som behöver förändras.

Tillbaka till steken. Studenten fick i uppdrag att kolla med mamman varför hon hade skurit av kanterna på steken. Det visade sig att mamman gjorde det när hon skulle tillaga en stek som var för stor för formen den skulle ligga på i ugnen…

[HS-10-heta-tips-lyckas-konsult]

 

Dela inlägget