Så tycker våra medarbetare

En av Sveriges bästa arbetsplatser

Den attraktivaste arbetsplatsen är en av våra strategier, som vi kontinuerligt arbetar med och utvecklar. Därför tar vi ofta tempen på vår arbetsplats bland annat genom deltagande i Great Place To Work.

En av Sveriges bästa arbetsplatser

Den 16e mars 2016 utsåg Great Place to Work® Institute Sveriges bästa arbetsplatser. Stretch är även detta år med på listan över de främsta bolagen i Sverige. Vi placerade oss på en 16:e plats på listan för Sveriges medelstora företag. Det är den gruppen som har allra flest deltagande bolag. Vi gör dessutom vårt bästa resultat någonsin i medarbetarundersökningen jämfört med tidigare år.

Enligt Great Place to Work själva är de företag och organisationer som presenteras på listan framgångsrika när det gäller att skapa en äkta tillit och ett långsiktigt hållbart förhållningssätt mellan ledare och medarbetare i sina organisationer. Förutom bolagen i Sverige var även våra Stretchbolag i Norge och Danmark med i undersökningen och de hade minst lika bra resultat, även om inte de inte räknades med i den svenska sammanställningen.

Det är med stolthet och glädje jag tar emot det här beskedet. Jag är inte förvånad, men otroligt glad. Nyckel till vår framgång ligger i att vi på ett medvetet och kontinuerligt sätt arbetar med vår kultur och våra värderingar. Vi tror på nära dialog och att arbeta som ETT team i allt vi gör. Att vara den mest attraktiva arbetsplatsen är en av våra koncernstrategier och utmärkelsen visar att vårt arbete  fungerar.

Malin Anjou, VD för Stretch

Stretch_GPTW 2016_643x300

Engagerade medarbetare

Hela 96% av våra medarbetare svarade på enkäten. 98% tyckte att påstående “Allt sammantaget, skulle jag säga att Stretch är en mycket bra arbetsplats” stämmer helt. Det är ett grymt resultat som vi är mycket stolta över!

Frågorna i undersökningen skulle besvaras med 1-5, där 1 motsvarar nästan alltid falskt och 5 motsvarar nästan alltid sant. Påståendena från första sidan löd i sin helhet:

 • 96% skulle rekommendera Stretch som arbetsgivare till andra
 • 94% Jag är stolt över att berätta för andra vad jag arbetar med
 • 99% Medarbetarna bryr sig om varandra
 • 91% Ledare/chefer visar uppskattning för bra utfört arbete och en extra insats/ansträngning
 • 99% kan rekommendera våra produkter och tjänster

Här följer andra påståenden av liknande karaktär:

 • 96% Här ser medarbetarna fram emot att komma till jobbet
 • 98% Medarbetarna ger gärna det där lilla extra för att få jobbet gjort
 • 98% När man börjar här blir man väl mottagen
 • 99% Det här är en vänlig arbetsplats
 • 96% Här firar vi speciella tillfällen
 • 97% Ledare/chefer litar på, utan att hela tiden kontrollera det,  att medarbetarna gör ett bra jobb
 • 93% Jag får de resurser som krävs för att utföra mitt arbete
 • 93% Alla har möjlighet att få erkänsla och uppskattning
 • 92% Jag behandlas som likvärdig oavsett position

Så här säger medarbetare om Stretch

Nedan finns medarbetarkommentarer som lämnades i undersökningen och som förstärker ovanstående siffror:

”En omtänksam miljö där de flesta uppriktigt bryr sig om varandra.”

”The culture is unique and includes the idea of having fun!”

”Vi är väl positionerade på marknaden tack vare alla grymma medarbetare.”

”Stretch strävar hela tiden efter att bli bättre. Själva strävan är mycket värd i sig. Den strävan gör att organisationen alltid är vaken för nya impulser och idéer.”

”Företagskulturen gör skillnaden med mycket Omtanke! På Stretch lever vi som vi lär – alltid!”

”Känslan av att det mesta är möjligt. Att man tar tillvara på idéer. Att man kan lita på folk och att alla gör sitt bästa.”

”Det är en arbetsplats med högt i tak där det finns en stark vilja och kraft till fortsatt utveckling. Det finns utrymme för att ha roligt.”

Läs också

Nya tider ger nya vanor, vi har samlat hela vår grupp på en ny tillfällig sida. Till sidan