Unit4 Business World (Agresso)

Stretch – vi anpassar systemen till era processer

Ett affärssystem som stödjer verksamheten

Ett affärssystem ska stödja verksamheten och utvecklas med den. Idag sker förändring och utveckling löpande och i en snabb takt, vilket innebär att systemstöden löpande måste anpassas och utvecklas. Vi stöttar er inte bara vid införandet, utan i takt med att era processer förändras.

Unit4 Business World (Agresso), används av stora och mellanstora företag och organisationer inom skilda branscher såsom offentlig sektor, bank och försäkring, bygg-, fastighet- och entreprenadbolag och ideella organisationer. Vi har kunder inom alla segment. Vi har mycket god branschkunskap, framförallt inom offentlig sektor och ideella organisationer.

Lösningar utformade efter verksamhetens behov

Vi arbetar nära verksamheten. Vårt fokus ligger i att nå effektiva arbetssätt genom ett smart nyttjande av möjligheterna i Agresso. För att nå dit behövs duktiga konsulter som kan designa lösningar som effektivt svarar på verksamhetens behov.

Vidareutveckling och förbättring

Våra uppdrag utförs ute hos våra kunder i deras miljöer. Ofta är uppdraget att utveckla och förändra en befintlig lösning. Med närhet till verksamheten kan nya lösningar utvecklas successivt, iterativt och agilt. Vi älskar att jobba med prototyper och att designa, bygga, testa, utvärdera och driftsätta. Vi menar att det är det bästa sättet att nå så stort affärsvärde som möjligt, givet insatsen.

Unit4 Business Worlds processer

Agresso täcker idag många administrativa processer. Vi arbetar med allt undantaget HR.

Nyfiken? Kontakta oss redan idag så berättar vi mer! 

Läs också

Nya tider ger nya vanor, vi har samlat hela vår grupp på en ny tillfällig sida. Till sidan