Integration, Teknik

Blås liv i din Enterprisearkitektur

Enterprisearkitektur är så mycket mer än en platt bild av ett tänkt IT-landskap. Enterprisearkitektur – enterprise, verksamhet – är en bild av vart du vill din verksamhet och företaget som helhet; vad är det som ska driva företaget framåt och hur ska det göras. Vad är viktigt för oss är en central fråga. Inte hur ska vi bygga en it-lösning för kassasystemet, eller inköp, HR eller vad som ligger närmast till hands att börja rota i. En enterprisearkitektur är ett förhållningssätt till hur du tar ett samlat grepp om vart du vill.

Lika ofta som jag har sett det pragmatiska och nuläget ta överhanden, lika ofta har jag sett hur storslagna idéer och visioner skapats under månader och ibland år av investerad tid, för att sedan falla i glömska. I bästa fall tas pärmen fram någon gång emellanåt: ”Minns ni det där…hmm…IT2020 hette det va? Hur var tankegångarna där? Är det något vi kan återanvända?”. En räcka med powerpoints, lätt uppblandat med visiofiler, en del excel och en beskrivning i Word storvulet benämnd Architecture Specification.

Version 0.9.

En omorganisation. En ny chef. Åtstramningar inför årsslutet.

En liten förändring och insatsen faller i glömska. Varför? Svaret på den frågan är ofta en alldeles för liten förankring av jobbet. En för snäv grund. Ofta drivs den här typen av jobb inom en enhet, CIO Office, Strategy, Operations, Vendor management, IT. Alla beskriver de sin syn på utvecklingen framöver, alla ur sitt perspektiv. Var och en gör sig skyldig till bara se till hur just deras område ska utvecklas, hur deras processer ska se ut och vilket it-stöd de behöver.

Det kan tyckas att jag raljerar men detta är ofta fallet. Resultatet blir affärsstrategier som inte överensstämmer med verksamhetens behov som i sin tur inte återspeglas i IT-strategin. Den omsätts vidare inte i IT-arkitekturen som sedan inte används vid utveckling. Projektleveranserna som var avsedda att stödja framtida affär kommer med detta att sakna värde bortanför nästa marknadsfönster. Resultatet av de divergerande målen blir ineffektivitet, oförmåga till beslut och låg throughput. Företaget stagnerar i utvecklingen.

Åtgärden är att samordna de här insatserna. Ge arbetet struktur och skapa en tillit i organisationen så att varje roll kan bidra med sin unika kompetens. Skapa en struktur där var och en bidrar till att sträva mot samma mål. Låt verksamheten bidra till affärsstrategi. Designa organisation, processer och IT-arkitektur och information i samverkan för att stödja de strategiska målen. Prioritera projekt och budgetar med grund i nuläge och målbild. Utveckla verksamheten medvetet. Lev i din förändring. Detta är enterprisearkitektur.

Dela inlägget