Teknik, Affärssystem

Kan en SAP teknologikonferanse bidra til bedre brukeropplevelse?

Hvert år arrangerer SAP en teknologikonferanse som heter SAP TechEd. Tusenvis av teknologiinteresserte deltar på konferansen som arrangeres i USA, Europa, India og Kina. TechEd er en forkortelse for Technology Education, og fokus på konferansen er å gi de som jobber med SAP teknologi ett innblikk i det siste og nyeste fra SAP.

Ved inngangen til SAP TechEd i Berlin i november i år ble vi møtt av en stor plakat hvor det stod ”Apply your creativity, impact the world”.  Så er spørsmålet, kan en slik konferanse bidra til bedre brukeropplevelse for den vanlige SAP bruker? Og vil en konferanse kunne bidra til å påvirke verden ved å forenkle hverdagen for en gjennomsnitts IT bruker? Min påstand er ja.

Så hvordan kan teknologien og teknologene bidra til en bedre og enklere brukeropplevelse?  La meg dele noen tanker rundt dette.

Først, hva er egentlig en god brukeropplevelse?

I dag blir det mer og mer vanlig med smarttelefoner og nettbrett.

  • Disse små og smarte enhetene har som regel et enkle og intuitive brukergrensesnitt eller «Apper». Og ingen går på kurs for å lære seg en App! Det skal være og er enkelt å ta i bruk.
  • Mobillt: Videre er disse enhetene i sin natur mobile, vi bruker dem i god stolen, vi bruker dem på trikken, de er tilgjengelig når vi har bruk for dem, uavhengig av tid og sted.
  • Og sist men ikke minst, informasjonen må være raskt tilgjengelig.

Så brukervennlighet kan i mange sammenhenger oppsummeres som enkle og intuitive mobile applikasjoner, som raskt gir tilgang til informasjon og oppgaver som man har behov for å utføre.

La meg ta et eksempel, de fleste av oss skriver timelister. Bruker du SAP, bruker du en transaksjon som heter CAT2. Du må logge deg på et SAP system, får opp en SAP GUI, leter opp prosjektene dine og setter i gang. Det fungerer hver gang, men er det brukervennlig?  Vil dagens unge som er oppvokst med smarttelefoner og nettbrett finne dette intuitivt og enkelt? Neppe!

Dette betyr at fremtidens SAP systemer må tilgjengeliggjøres som intuitive applikasjoner på en smarttelefon eller et nettbrett. Det gjelder ikke bare timelister, men selgerne vil legge inn ordrer og ha oversikt over sine kunder uavhengig av tid og sted, ledelsen vil ha tilgang på nøkkeltall og kunne drille seg ned i detaljer osv. Her er det litt opp til vår egen kreativitet hva vi trenger – ”Apply your creativity, impact the world”.

Men hva har så TechEd med dette å gjøre?

TechEd er som tidligere nevnt en teknologikonferanse, og det er jo teknologien som muliggjør en god brukeropplevelse.  Jeg vil nevne noen teknologiske fokusområder som ble presentert på TechEd og som vil gi et bidrag i riktig retning.

SAP HANA er veldig ”hot”, HANA er SAP sin nye plattform. Den er superrask, kan behandle store datamengder og kan være tilgjengelig i skyen (HANA cloud).  Mer og mer av SAP sine løsninger vil etter hvert være tilgjengelig på HANA.  Så SAP blir tilrettelagt for å være raskt og mobilt (i skyen)

Forenkling (Simplification) er et annet slogan fra TechEd. På brukersiden er det fokus på SAP Fiori, som er en ny måte å bygge SAP brukergrensesnitt på. På smarttelefon og nettbrett er dette til forveksling lik apper som vi i dag er vant til å bruke, men disse appene går mot SAP og hjelper oss å utføre SAP transaksjoner. Videre brukes samme brukergrensesnittet på PC’en, men tilpasset en annen skjermstørrelse. Brukergrensittet blir intuitivt og enkelt og inneholder bare det du trenger for din oppgave der og da.

For å oppsummere, SAP TechEd gir opplæring og ideer om de teknologiene som må komme på plass for å forenkle og forbedre brukeropplevelsen for den jevne SAP bruker. Så er det opp til vår egen kreativitet hvordan vi klarer å utnytte dette for å påvirke verden.

Dette er en spennende utvikling.

BloggTechEd_redigerad

Dela inlägget