Kultur, Karriär

Kvinnor och män – så lika men ändå så olika

Kvinnligt och manligt är roligt att resonera kring. Vi är så lika, men ändå väldigt olika. Det tycker jag är spännande.

Jag tar mig friheten att generalisera en del här, väl medveten om att likheterna är större än olikheterna. Jag tar mig friheten att låtsats sitta på facit, trots att något facit inte finns. Det är snarare två sidor av samma mynt i verkligheten. Jag tar mig även friheten att slå mig själv för bröstet lite, det är medvetet. Jag tar mig friheten att ge er min syn helt enkelt!

Och varför skulle jag inte göra det? Skulle en man någonsin fundera i samma banor. Självklart skulle han det. Den stora skillnaden ligger dock i exekveringen, alltså från tanke till handling. Detta är själva poängen i mitt resonemang. Mycket av skillnaderna ligger i oss själva menar jag, alltså hos oss kvinnor och vad vi känner som en begränsning. Tyvärr har många kvinnor i större utsträckning en tendens att nedvärdera sin egen förmåga. Det är dumt! Här måste vi själva ta vårt ansvar och ge oss själva spelrum, för ingen annan kommer att göra det åt oss.

Vi uttrycker oss olika

Dagligen ser jag exempel på detta i rekryteringssammanhang och även när nya uppdrag ska tillsättas. Jag ser tydligt skillnaden i hur män och kvinnor tacklar samma situation. Inom rekrytering så kan en man en teknik eller en metod bara genom att han har hört talas om den från ett föredrag, eller kanske testat den någon gång. En kvinna i samma situation behöver ha minst två lyckade uppdrag bakom sig för att säga att hon är specialist. Vid tillsättande av nya uppdrag så är situationen densamma, kvinnor tenderar att undervärdera sin kompetens. Vad lär vi oss av detta? Egentligen bara att vi är olika i vårt sätt att uttrycka oss och är vi bara medvetna om det kan vi också  förhålla oss till det på ett bättre sätt. Det är vårt eget ansvar. Jag tar mig friheten att generalisera!

Jag hävdar att konsultyrket är det perfekta yrket för både män och kvinnor som vill ha balans i livet. Du kan ha ett konsultuppdrag på heltid eller deltid och du bedöms enbart på slutresultatet, dvs vilket affärsvärde du har skapat när din lösning väl är i drift. Det allra häftigaste med konsultyrket är den direkta feedback du får. Utmaningen och tjusningen ligger i att du aldrig är bättre än din senaste leverans. Hur blir detta manligt eller kvinnligt kanske du då undrar? Det är ingen skillnad, vi går alla igång på snabb återkoppling. Alla njuter vi av pulsen och tillfredställelsen när vi har levererat något som förändrar en individs eller organisations vardag till det bättre. Det är häftigt för oss alla, så här finns inget kvinnligt eller manligt. Det här gör vi på Stretch dagligen.

Alla lika – alla olika

Jag får ofta frågan hur vi på Stretch har lyckats få en så bra balans mellan män och kvinnor när branschen i övrigt inte lyckats i samma utsträckning? Stretch har en balans på samtliga nivåer; styrelsenivå, VD-nivå, ledarnivå och konsulter. Svaret ligger i vår kultur. Vi arbetar inte aktivt med frågan om jämställdhet utan den är en naturlig del av vår vardag och vårt sätt att vara. Vi uppmanar samtliga våra medarbetare att räcka upp handen när nya ansvar ska tas eller uppdrag ska tillsättas. Vi har modiga män som vågar släppa fram starka kvinnor och vi har modiga kvinnor som vågar räcka upp handen i konkurrensen bland starka män. Jag tar mig friheten att låtsas jag sitter på facit!

Jag tycker att vi på Stretch är bra på att se individen bakom skalet. Jag tycker vi är bra på att värdera likheter och olikheter. Jag tycker vi på Stretch har fantastiska män och kvinnor som sätter sig själva i rörelse, vilket i sin tur utvecklar våra kunder och skapar värde. Det häftiga är att när vi utvecklar våra kunder utvecklas vi själva samtidigt. Jag är stolt över den fina kultur som vi har skapat och som kontinuerligt utvecklar Stretch till ett framtidsföretag. En attraktiv arbetsplats väl värd att spendera sin tid på oavsett om du är man eller kvinna. Jag är stolt över Stretch. Jag tar mig friheten att slå mig själv (och Stretch) för bröstet!

Jag tar mig friheten!

Är du nyfiken på vår sköna kultur? Kolla in vår karriärsida!

Dela inlägget