Teknik

Ökat tempo skapar reflektion

Det har aldrig gått så fort som det gör nu och samtidigt kommer det aldrig att gå så här sakta igen. En kittlande tanke, eller hur? I en tid där vi ständigt är uppkopplade, med informationen flödande omkring oss för att sedan vara borta igen.

Notifieringsskärmen på telefonen blir längre och längre och snart behöver vi en sammanfattande startskärm till vår startskärm, en som samlar det ”viktigaste”. Vi bejakar utvecklingen och skapar fler appar, kopplar upp hemmen och bilarna. Vi skapar därmed nya arenor för ny teknik.

Teknikutvecklingen och vårt ändrade beteende skapar i symbios med varandra ett allt snabbare tempo, vi kallar det digitalisering. Jag kan bara konstatera att det aldrig har gått så fort som det gör nu. Allting ska ske nu, inte sen utan NU. Tekniken förändras och utvecklas i allt snabbare tempo. Vårt beteende förstärker, utmanar och bidrar till denna utveckling av ny teknik och tempot skruvas upp igen. Samtidigt känner och vet vi att det aldrig kommer att gå så här långsamt igen. Imorgon ska det inte ske nu, utan med prediktiva tekniker ska vi idag agera på det tekniken berättar för oss kommer att hända imorgon.

Det tempo vi har idag sliter ut människan, tempot har tagit kontrollen över våra dagar. Hur ska det gå imorgon då det snurrar ännu snabbare? Vi vet att människan är begränsningen för utvecklingstakten för tempot redan idag. Vi människor kämpar för att hänga med. Vi kämpar för att få tid för reflektion. Vad händer imorgon då – hur ska vi människor hinna med?

Tanken kittlar:

Det har aldrig gått så fort som det gör nu och samtidigt kommer det aldrig att gå så här långsamt igen.

Allt snabbare fastnar vi i tempot där mer ska göras och fler beslut ska fattas i spretiga och osammanhängande processer. Vi ser att arbetsbördan ökar för varje dag. Målbilden av den lyckosamma digitala transformationen hägrar, men hur når vi dit när vardagen vi har framför oss här och nu redan sliter oss itu?

Självlärande system, förenkling och automatisering skapar utrymme för reflektion, det håller oss hela. Det digitala tempot kan öka utan negativ påverkan på människan. I små steg arbetar vi med en del i taget. Vi låter det digitala flödet bygga samman processer, ofta i det vi kallar molnet och gärna utan inblandning av den mest värdefulla tillgången vi har, oss själva och vår tid. Det skapar utrymme för att kunna reflektera över resan mot ett hållbart samhälle. För det är i reflektionen det största och framtida värdet för varje företag skapas. Det är när vi möjliggör för vår största tillgång, människan, att reflektera som magin sker.

Vi skapar digitala resor med molnlösningar och automatiserade processer för framtidens reflekterande företag” – det är en spännande resa!

Nyfiken på mer om vår digitala resa? Kontakta oss på hej@stretch.se så berättar vi mer.

[HS-10-heta-tips-lyckas-konsult]

Dela inlägget