Business Intelligence, Teknik, Qlik

Qonnections 2016 – Qlik tar BI till en ny nivå

När Qlik lanserade Qlik Sense uppstod ett litet vakuum. Frågor kring QlikViews framtid och hur står den sig mot QlikSense började bubbla upp. Vi har nu varit på Qliks event Qonnections 2016 i Florida och här kommer lite tankar och inspiration från konferensen. Kort sagt skulle jag säga att Skånes stolthet Qlik leder BI-ligan efter detta event.

Under första dagen på Qonnections 2016 kom det inga större nyheter och frågorna var fortfarande många. Andra dagen började saker att hända och man kunde känna att BI-ligan inte kommer att vara sig lik efter dessa 3 dagar. Qlik har gjort en väldigt spännande resa från Lund och under dessa dagar fick vi se ett mer transparent företag som har nått en mognad för större och mer spännande saker. Resan från Skåne till Florida är fantastisk, men det väntar ännu mer…

Qlik Sense: En mer homogen och öppen plattform

När Qliks produktchef, Anthony Deighton, berättade om den senaste versionen av Qlik Sense, som kommer inom kort, märkte man att Qlik har lagt en del krut på IT-perspektivet. Det märktes främst genom att hanteringen och administrationen av Sense blivit mer effektiv gällande krav kring kontroll, konfiguration samt styrning för stora verksamheter. Detta är dessutom paketerat i ett snyggt och smidigt gränssnitt. Intrycket man får är att det är genomtänkt och det gäller hela kedjan rörande tillit, säkerhet och styrning i förhållande till den enskilda användaren men också gruppen, organisation och inte minst utvecklaren. Utmärkt för såväl den stora som den lilla organisationen, oavsett IT-landskap.

För just utvecklare innebär förändringarna en helt ny värld. Här kommer man kunna använda den bakomliggande analytiska motorn, vilket bygger på den associativa modellen som bara Qlik använder, i kontrast till den relationella modellen som alla andra inom BI använder. Denna nya värld möjliggör att Qlik-teknologin nu kan användas för web-mashups, widgets, skräddarsydda appar och extensions. Detta är helt nya objekt för alla utvecklare som tidigare behövde koda grafer eller andra datadrivna applikationer från grunden. Nu kommer man alltså kunna använda Qlik Sense och dess fina visualiseringar och baka in dem i princip vart man önskar med hjälp av API:er och öppna standarder. Och det är enkelt, en Visual Studio plugin gör det riktigt smidigt.

Qonnections bjöd på nya sätt att utveckla appar och visualiseringar

Qlik har gjort det ännu enklare och mer kraftfullt att söka i både grafer och data. Genom att använda styrda dimensioner och mätvärden från befintliga analyser tillåts man upptäcka och utforska egna resultat. Du behöver alltså inte be om lov från IT eller andra enheter för att ändra de styrda analyserna. Man skapar analys-appar tillsammans, på ett kontrollerat sätt. Man har nu också starkare och fler kopplingar till kända källsystem så som SAP, Microsoft Dynamics med flera. Dessutom har Qlik automatiserat skapande av tidsdimensioner och Sense kan nu automatiskt känna igen geografisk data. Man inkluderar också nya sätt att dela med sig av sina analyser och visualiseringar, framförallt till Microsoft Office och PDF. Qlik stödjer även Nprinting för hela plattformen nu vilket gör det enklare att skapa statiska rapporter mellan Qlikview och Qlik Sense-appar. Detta kan också göra det enklare att gå över till Qlik Sense.

Slå ihop data ännu smidigare eller låt Qlik Sense göra det

Det är sedan tidigare känt att det kan krävas komplext kodning (scripting) för att ladda, transformera och komplettera sin data. Sista dagen på Qonnections 2016 visade Qlik en ny innovativ och väldigt användarvänlig funktion som gjorde publiken lätt euforisk. Version 3.1 av Qlik Sense kommer att själv känna igen och koppla ihop data. Det är riktigt häftigt! Om BI-branschen vore en fotbollsmatch känns det här ögonblicket som dagen då Qlik gjorde ett av de absolut snyggaste målen i BI-historien. Grym teknik i snyggt fodral!

Qlik gör det lätt att få tillgång till extern data

Qlik DataMarket har alltid varit en väldigt spännande plats men kanske lite i skymundan. Den tar mer plats nu då man har gjort det enklare att importera data från marknaden samt att man nu inkluderar komplett data från 32 storbörser samt detaljerad demografisk data. Nu är det också ännu enklare att ladda in data från sociala medier.

Qlik Sense – en summering

Helhetsintrycket är att Qlik Sense 3.1 täcker in alla användarfall, från självservice till helhetsgrepp över flera olika informationsöar. QlikView täcker in några användarfall och kommer fortsätta att uppdateras med nya funktioner. Att koppla dina källsystem till Qliks plattform är lättare än någonsin nu. Tillsammans med alla andra produkter har man skapat en homogen plattform som har en transparent utvecklingslinje vilket gör att den kan stödja din organisations resa i denna informationsvärld.

Qlik-teknologin kan härmed börja agera som kärnan i alla BI initiativ och det är riktigt spännande!

Det har varit mycket givande dagar och på bilden ovan ser ni mig Saif Al Mobarek – Stretch Öresund, Lars Björk – CEO på Qlik och Martin Sahlin – VD för Stretch Danmark.

Stretch är sedan 2014 en utvald Qlik-partner i Sverige, Norge och Danmark. Nyfiken på att veta mer? Kolla in det här!

Dela inlägget