Agresso

Vilka dolda värden har du i ditt affärssystem?

Unit4 Business world (UBW/Agresso) är ett system med massor av möjligheter till att automatisera och stödja olika delar av ekonomiadministrationen. I många fall nyttjas inte detta till fullo, det tycker jag är synd.

När man påbörjar implementeringen av ett nytt affärssystem är ambitionen ofta att förenkla, effektivisera och öka kvalitén i både administrativa processer och det stöd affärssystemet levererar till verksamheten.

När tiden går och driftsättningen närmar sig händer det ofta att fokus ändras. Istället för att automatisera delar av den externa redovisningen skiftar fokus till att man ska ha förutsättningar att överhuvudtaget leverera ett bokslut. Istället för ändamålsenlig fakturering fokuserar man på något som fungerar.

Vi lever i en föränderlig värld, där både externa och interna faktorer skapar behov av att förändra processer, men där man inte alltid har tid eller specialistkunskap till att förändra affärssystemet i takt med de förändrade behoven.

På Stretch lever vi efter devisen ”små steg till affärsvärde”. Vi tror inte att lösningen på alla problem alltid är ett nytt system. Ibland kan det vara små steg i det befintliga systemet som är lösningen. Det kan bara vara lite svårt att se det. Nyckeln till att lyckas nyttja den fulla potentialen som ett affärssystem erbjuder är att:

  1. lyssna på verksamhetens behov
  2. veta vilka möjligheter systemet har
  3. förstå medarbetarnas utmaningar

Det innebär att man kan sitta med en befintlig UBW-installation som man redan har betalt för och där det finns stora möjligheter att:

  • automatisera olika administrativa processer
  • förbättra stödet till verksamheten
  • frigöra tid till att förbättra kvalitén och effektivisera verksamheten

Det är fantastiskt vilka möjligheter som finns! Känner du igen dig i något av ovanstående? Vet du vilka dolda värden som finns i ditt UBW?

Kontakta oss så berättar vi mer om en system- och processöversyn som vi kan hjälpa till med för att förbättra er UBW-uppsättning så att det stöder era processer. Kolla in våra UBW-specialister här.

[HS-Sma-steg-till-affarsvarde]

Dela inlägget