Teknik

En av våra .Net-hjältar berättar

Skåne har 85 000 tonåringar. Av dessa skrivs årligen 300 in på barn- och ungdomspsykiatrins akutmottagning i Malmö. Ärendena är olika, gemensamt är att alla patienter har en mobil. Att vara med och ta fram verktyg som hjälper de som har det tuffast i samhället betyder otroligt mycket.

– I vården innebär utveckling något annat. Det handlar om att hjälpa samhället att bli bättre. Om vi kan få en tioåring att må bättre med hjälp av den Blå Appen. Bara den tanken. Det känns meningsfullt på ett helt annat plan att hjälpa människor, berättar Simon Nilsson.

BUP har använt olika typer av pappersformulär som ska fyllas i av både patienter, föräldrar, läkare och psykologer. Det kräver hantering av stora mängder papper och data manuellt. Stretch uppdrag var att digitalisera detta och utvecklaren blir alltid en viktig del i den strategiska lösningen.

– Jag är utvecklare, men den rollen är ganska bred här. Det är inte så att man får en lista som ska utföras tekniskt utan jag är med i hela projektet, försöker förstå verksamheten och vad det är som ska lösas. Som utvecklare är du bryggan mellan det kunden tror de vill ha och tekniken. För att sedan översätta det till en produkt. Man behöver både förstå tekniken och värdet som det skapar.

Stretch jobbar agilt med avstämningar varje vecka och kravspecen ändras under arbetets gång. När man var färdig med Blå Appen var bara en liten del av den ursprungliga kravspecen kvar.

– Det är grymt att få vara med från början. Jag älskar att ha tekniken och programmeringen som grund men det är mycket problemlösning som man diskuterar med kund eller med kollegor. Vad är lämpligaste vägen fram? Det finns ju många sätt att göra saker på och ibland avviker man från standardsätt. Då gäller det att förstå tekniken så bra att man förstå varför man gör det. Det gäller också att vara lyhörd och snappa upp flera olika idéer som kanske motsvarar en lösning som man kan bygga.

Genom att sätta sig in i kundens problem och verklighet kan Stretch komma med tekniska lösningar som kunden inte själva vet är möjliga. Dessa lösningar upptäcker man först under resans gång. Det är ett kraftfullt arbetssätt.

– Kombinationen av att jobba med den senaste tekniken, sätta mig in i det och utvecklas rent tekniskt tillsammans med att vara med på workshops och designa lösningen och komma fram med idéer och projektleda, den mixen är väldigt givande…

Med en digitalisering av enkäthanteringen har Stretch gjort det möjligt för vården att analysera data på ett enklare och bättre sätt. Det ger verktyg för att kunna ställa bättre diagnoser och i förlängningen innebär det bättre patientsäkerhet och bättre vård. Samtidigt är det enklare och roligare för patienten att använda en app än fylla i papper. Vilket också bidrar till att de fullföljer sin vård.

Efter några månader har verktyget blivit en del av vardagen inom heldygnsvården och intresset har spridit sig till andra avdelningar som nu önskat att få ta del av Blå Appen. Ett utökat arbete för att stötta hela öppenvården med sina 15 000 tonåringar i Skåne har därför påbörjats.

– Det finns mycket kvar att göra med Blå Appen framåt. Vi kan jobba med datan och ta in i Business Intelligence för att se resultaten direkt och löpande. Det är spännande. Vi har folk här som är fantastiskt duktiga på detta.

Dela inlägget