Teknik

Vårdens viktiga dokument

För första gången i historien har Region Skåne ett gemensamt dokumentsystem för alla vårdenheter. Stretch ansvarar för den nuvarande Dokumentportalen som hanterar handlingar för 16 000 användare.

Peter Ekerot är områdesledare på Stretch och ansvarig för Software Solutions-teamet. Han är en av de som varit med från början i uppbyggnaden av Dokumentportalen. En portal som samlar all dokumentation för Region Skånes sjukhus så som scheman, riktlinjer för dosering och behandling.

– Det som triggar mig är att utveckla min kund. Att få dem att jobba smartare, effektivare och förenkla deras vardag – det de gör varje dag. Det är det jag brinner för. Att jag bidrar till samhällsnyttan är extra positivt. Min grundtrigger är att lösa upp knutar och få folk att jobba smidigare och enklare och det finns så mycket att tjäna, säger Peter.

Från början fanns det två olika portaler för dokument. En i Lund och en i Malmö. Dessa ville man slå ihop till ett gemensamt system i och med att sjukhuset slogs ihop till en gemensam förvaltning. I lösningen har även de andra sjukhusen i regionen inkluderats vilket skapat ett effektivt system där kunskap återanvänds mellan sjukhusen.

Det har verkligen underlättat arbetet. För första gången i Region Skånes historia har vi ett gemensamt dokumentsystem för hela regionen.

– Fredrik Haugen, Systemansvarig Region Skåne

Kring den stora mängden dokument som hanteras krävs en organisation. Dokumenten ska publiceras, gå igenom godkännandeprocesser och uppdateras löpande om det kommer ny forskning och nya riktlinjer. Regionen har ett hundratal samordnare på sjukhusen som administrerar portalen och Stretch jobbar mot tre huvudadministratörer.

– Det finns mycket att göra i det här systemet, som ska förvaltas och vidareutvecklas hela tiden. För hos oss handlar det om att komma ännu närmre och sitta med för att se hur systemet används, vilka hinder man stöter på och vad vi kan utveckla. Vi har en lång önskelista och måste hela tiden avväga kostnad jämfört med genomslag, berättar Peter.

Just nu är uppdraget för Stretch att skapa en mer IT-nära uppgradering, med exempelvis en inbyggd hjälpfunktion så att det blir enklare och tydligare för användaren hur systemet används.

– Jag har jobbat mycket med dokumenthantering för andra kunder och det som särskiljer vården är den ständiga omorganisationen, vilket är en utmaning. Främst då det är en så stor organisation. Det är en tämligen ovan användarskara vilket kräver en Apple-filosofi. Det vill säga att man bara kan göra på ett sätt. Vi jobbar just nu mycket på att förenkla systemet och förtydliga. Genom färre val kan vi leda rätt på ett bättre sätt.

Till Peters team kommer såväl unga som erfarna utvecklare. Han anställer hellre på inställning och personlighet och menar att det tekniska går att utveckla. På Stretch strävar man även efter en mångfald och Peters devis är; ”ju mer mångfald desto mer lär vi oss kollektivt”.

– Det som är absolut viktigast och inte minst för utvecklare är att arbetet ska vara meningsfullt. Om man då jobbar med att effektivisera vården finns verkligen en mening. Som grädde på moset. Det är roligt tycker jag.

Vidare läsning: Stretch Systemutveckling

Dela inlägget